Go to top
Oferta
Co robimy ?

Szanowni Państwo,

Mając na względzie rosnące zapotrzebowanie na profesjonalne usługi z zakresu rzeczoznawstwa samochodowego, chciałbym zaprezentować Państwu oferowany przeze mnie wachlarz usług. Współpracuje z grupą certyfikowanych rzeczoznawców samochodowych wykonujących ekspertyzy z zakresu techniki samochodowej, ruchu drogowego oraz rekonstrukcji zdarzeń drogowych. Współpracuje także ze specjalistami z innych dziedzin takich jak medycyna co pozwala razem wydawać ekspertyzy łączne odpowiadające na większość  pytań jakie pojawiają się podczas śledztw prokuratorskich bądź spraw karnych i cywilnych.

Oferujemy

Rekonstrukcje wypadków drogowych

Dają odpowiedzi na pytania Sądów, Prokuratur i Policji dotyczące przebiegu wypadku drogowego. Pozwalają zweryfikować wersje przedstawione przez uczestników zdarzenia, ustalić kwestię odpowiedzialności w świetle przepisów ruchu drogowego, oraz zweryfikować związek przyczynowo-skutkowy uszkodzeń pojazdu z podanymi przez uczestnika okolicznościami. Do ich opracowania wykorzystujemy nowoczesne i innowacyjne narzędzie informatyczne w postaci programu V-SIM

Kontrolę Jakości i poprawności napraw (odbiór techniczny)

Celem tego rodzaju opinii jest weryfikacja jakości, zakresu i poprawności wykonania naprawy pojazdu. Pozwalają sprawować kontrolę nad warsztatami naprawczymi będąc jednocześnie źródłem informacji o solidności partnerów serwisowych.

Oceny i opinie techniczne

Stanowią dokładny opis ogólnego stanu technicznego pojazdu lub jego podzespołów, podając charakter ewentualnych uszkodzeń oraz przyczyny ich wystąpienia.
Są wykorzystywane przy rozpatrywaniu napraw gwarancyjnych i w sytuacjach spornych dotyczących ustalenia odpowiedzialności za powstanie uszkodzenia.

Kalkulacje napraw

Są szczegółowym opisem uszkodzeń pojazdu. Zawierają kalkulację kosztów naprawy wykonaną w systemie AUDATEX w oparciu o gruntowną znajomość technologii naprawy pojazdów i w ten sposób mogą stanowić podstawę do określenia wysokości odszkodowania wypłacanego przez firmę ubezpieczeniową.

Ekspertyzy zespołowe (techniczno-medyczne)

Najczęstsze opinie zespołowe dotyczą:

  • faktu zapięcia bądź niezapięcia pasów w trakcie wypadku
  • przyczynienia się do odniesienia obrażeń w przypadku niezapięcia pasów
  • możliwości „przeżycia” w przypadku prawidłowego zapięcia pasami
  • rodzaju odniesionych obrażeń
  • % uszczerbku na zdrowiu
  • link do strony biegłego medyka sądowego: http://cesl.pl/oferta-dla-firm-ubezpieczeniowych/

Analiza wyników ekonomicznych warsztatu samochodowego

Wykonuje kompleksową analizę wyników ekonomicznych warsztatu  samochodowego.

Na podstawie analizy kosztów działalności serwisu blacharsko-lakierniczego lub mechanicznego ustalam wartość stawki kosztowej robocizny w danym warsztacie.

Dzięki tworzonym przeze mnie analizom i wynikającym z tego wskaźnikom działalności jest możliwa  prawidłowa ocena kosztów działalności.