Go to top
O firmie

Moja misja

Krótka historia

O firmie

Podstawą, na bazie której powstała moja firma są wprowadzone w 2001 roku zapisy art. 79a ustawy „Prawo o Ruchu Drogowym” precyzyjnie określające, kto to jest Rzeczoznawca Samochodowy oraz wymagania, które musi spełniać osoba posługująca się tym tytułem. Tym samym Rzeczoznawca Samochodowy oficjalnie stał się zawodem i trafił na listę zawodów regulowanych w Polsce, prowadzoną przez  Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

Jestem związany z Rzeczoznawstwem Samochodowym od 2002 roku. Wówczas swoje usługi świadczyłem na rzecz Zespołu Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego Automobilklub Polski, będącego członkiem Polskiego Związku Motorowego oraz partnerem wiodącej firmy rzeczoznawczej w Europie – Dekra Polska Sp. Z o.o.

Zdobyte doświadczenie pozwoliło mi na określenie celów i misji firmy, aby móc profesjonalnie rozwijać Rzeczoznawstwo Samochodowe w Polsce.

W 2017 roku „Biuro Ekspertyz Sądowych – Rekonstrukcja Zdarzeń Drogowych” zaistniało jako samodzielny podmiot i rozpocząłem realizację założonej misji  nawiązując współpracę z :

  • Sądem Okręgowym Warszawa
  • Sądem Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie

Kim jestem ?

Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Biegłych Sądowych do Spraw Wypadków Drogowych

a także Europejskiego Stowarzyszenia badan i Analizy Wypadków Drogowych EVU.

 

 

 

Jestem Rzeczoznawcą Samochodowym

wpisanym na listę Ministra Infrastruktury i Budownictwa

pod numerem : RS 001122

od roku 2005 r.

 

 

 

 

 

Dodatkowo posiadam  Certyfikat nr: 357/IV potwierdzający moje kompetencje zawodowe w zakresie techniki samochodowej, ruchu drogowego i rekonstrukcji kolizji wydany przez Polski Związek Motorowy.

 

 

 

Po ukończeniu studiów na wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej  postanowiłem specjalizować się w likwidacji szkód komunikacyjnych i w 2003 roku ukończyłem studia podyplomowe w tym kierunku. Dzięki zdobytej wiedzy z powodzeniem świadczę usługi jako audytor standardów obsługi samochodów i likwidacji  szkód komunikacyjnych w sieciach autoryzowanych serwisów marek: FORD, Mercedes-Benz i Mitsubishi.

 

Dodatkowo posiadam uprawnienia diagnosty od 2002 r.

w zakresie przeprowadzania badań technicznych samochodów

nr zaświadczenia  Nr: 1000.